יום חמישי, 10 בנובמבר 2011

לעניין המפורסמים בעלי מופת....


השוטה ממונה על האוצרות
שמעתי בשמו לעניין המפורסמים בעלי מופת, סיפר מעשה:
שמלך אחד היו לו שני בנים, אחד היה חכם ואחד היה שוטה. ועשה את השוטה ממונה על האוצרות, והחכם לא היה לו שום התמנות, רק ישב אצל המלך תמיד.
והיה קשה להעולם מאוד - שזה שאינו חכם יש לו כל התמנות והכל באין ונכנסין אצלו להכניס או להוציא מן האוצרות, וזה החכם אין לו שום התמנות כלל?
והשיב להם המלך: וכי זה הוא מעלה, מה שהוא לוקח אוצרות מוכנים וחולקם להעולם?, כי זה החכם יושב אצלי וחושב מחשבות ובא על עצות חדשות שאיני יכול לבוא עליהם, ועל-ידי אלו העצות אני כובש מדינות שלא הייתי יודע מהם כלל, אשר מאלו המדינות נמשכים ובאין כל האוצרות שלי!.
אבל זה הממונה לוקח אוצרות מוכנים ומחלקם להעולם. על-כן בוודאי גדלה ושגבה מאוד מעלת החכם על הממונה, אף על פי שנראה שאין לו שום התמנות, כי ממנו נמשכים כל האוצרות הנ"ל.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...