יום חמישי, 17 בנובמבר 2011

אמונה


ליקוטי עצות מוהר"ן, אמונה:
- על-ידי אמונה יבוא לבטחון.
- על-ידי אמונה יהיה לך כח לשבר את עצמך מגאווה ותמשול על מידת הגאווה.
- מי שיש לו אמונה זוכה לעבוד את השם בדעת גדול.
- אי אפשר לבוא לאמונה כי אם על-ידי אמת (הינו, כי עקר האמונה אינה אלא
במה שאין השכל מבין, כי במקום שהשכל מבין, אין שייך אמונה. ואם כן, כשאין
השכל מבין, מהיכן יבוא להאמין במה שצריך להאמין? על-כן עקר האמונה תלויה
באמת, שאם ירצה האדם להסתכל על האמת לאמיתו, יבין מאליו שצריכין להאמין
האמונה הקדושה בהשם יתברך ובצדיקים האמתיים ובתורתו הקדושה, אף על פי
שאי אפשר להבין בשכלנו המגושם. כי על ידי הסתכלות על האמת בעין האמת, יבין
מרחוק שהאמת הוא כך, רק שאי אפשר להבין בשכל, וצריכין רק להתחזק באמונה
שלמה, והבן היטב.
- על ידי שמתפלל בכח ומכניס כל כוחו באותיות התפילה, על-ידי-זה זוכים לאמונה
הכלל הוא, שכל מה שאנו עושים - הן תפילה, הן לימוד תורה ועשיית מצוות - הכל
הוא כדי שיתגלה מלכותו ואמונתו יתברך.
- כשיש קטנות ופגם באמונה, צריכין לעשות עבודות קשות כגון תענית וכיוצא,
אבל כשהאמונה בשלמות, יכולין לעבוד את השם יתברך בכל דבר, כי אין הקדוש
ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו.
- אמונה חשובה כצדקה
- על-ידי אמונה זוכה לבנים. אמונה בגימטריא - בנים.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...