יום שבת, 26 בנובמבר 2011

משיח בפרשת השבוע


יש 3 בחינות בעניין משיח,

יש בחינת "עכשיו" - משיח עכשיו! אומן נגמר! וכדומה. שזה כמו חב"ד והדומים להם. וזה עשיו, שהוא אותיות עכשיו. שהוא רצה עכשיו לאכול את הנזיד עדשים וכו'. הוא רוצה עכשיו שתיהיה צדיק, עכשיו שיבוא משיח, עכשיו!! ומימלא אין כלום.

יש בחינת "מחר" - שלא צריך לחשוב על משיח , שזה אמר הרב ש"ך פעם שהמשיח לא בא אלפיים שנה , אז נוכל להתמודד עוד אלפיים שנה. (אני לא זוכר בדיוק את מה שהוא אמר, רק קראתי פעם בעלון של חבד שהרבי מחבד מאוד כעס על הדיבור הזה של הרב שך) וזה בחינת עמלק, כמו שכתוב "מחר מלחמה בעמלק", שעמלק דוחה את הרצון שלך להיום ומקרר אותו בטענה שתעשה את זה מחר, אז הבחינה של המחר, צריך להלחם בה, וזו מלחמה בעמלק.

יש בחינת "היום", שזה משיח באמת, כמו שכתוב על משיח "היום אם בקולו תשמעו", הוא לא אומר לך עכשיו וגם לא מקרר אותך, הוא אומר לך היום , מתישהו זה יקרה, אפילו עכשיו או עוד מעט. זה בחינות מאוד דקות, אבל ההשלכות שלהם הם מאוד גסות. ולמשל, סבא אמר פעם שמשיח יכול לבוא גם בעוד מאה שנה... והוא אמר גם שזמן הגאולה קרוב מאוד, ושהמשיח מאוד קרוב, הוא לא מייאש מהמשיח וגם לא מאיץ.

שבוע טוב. 

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...