יום שני, 28 בנובמבר 2011

פרסום הצדיק בא מכח אהבה

כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, קל וחומר ומכל שכן כשהצדיק מסביר פנים יפות ומקרב אותו באהבה ובשמחה עצומה בודאי אנו חייבים לאהוב אותו ולשבחו ולפרסם שמו בעולם ולעסק בעינינו כדי להיטיב מטובו לרבים. 

(אב"י הנחל)

אין תגובות: