יום רביעי, 23 בנובמבר 2011

שמירת הלשון = שמירת החיים

דוד המלך ייחד דווקא את שמירת הלשון כגורם לשמירת החיים, בפסוק "מי האיש החפץ חיים . . .נצור לשונך מרע"


הסיבה לכך נובעת מריבוי המצוות הקשורות לשמירת הלשון, כפי שראינו בפתיחה של ספר החפץ חיים.
 
כמו כן אדם, הנזהר מלדבר לשון הרע, הוא יודע להעריך את הזולת וע"י כך הוא יישמר מדברים נוספים כמו מגזל או גניבה וכן איסורים אחרים.

3 תגובות:

NaaNaach אמר/ה...

רבינו יש לו תורה בלקוטי מוהר"ן הנקראת מי האיש החפץ חיים (תורה לג) שנכתב בכתב יד קדשו, והוא לא מזכיר הענין של שמירת לשון, הוא מדבר על הדעת וכו' עיין שם. ומשמע מזה ששמירת הלשון רק אביזרייהו של של החיים טובים. ולכן אומר לך שזה יפה שהקדשת תשומת לב לענין החשוב של שמירת הלשון, אבל זה יעזור לך ולכל העולם כולו הרבה יותר להתרכז לגמרי על רבינו, שרבינו ידע הכל לאשורו, והוא נתן לנו הדרך הכי טוב ומוצלח. ולית מאן דפליג שהחפץ חיים היה צדיק גדול, אבל הוא לא זכה ללכת בדרך של רבינו (אף שידוע שהרבה לעשות התבודדות), וגם עשה דברים שממש נגד רבינו (כמו הפסק שלו על חצות לילה, שהשם יתברך יכפר בעדו על דבר נורא כזה). וברוך השם אנחנו כבר התחלנו להבין מרחוק קצת, כטפה מן הים, איך שכל תקותינו הוא רק במה שאנו מפיצים את רבינו, אז אנא תחשוב ותתבונן על זה, ותפעול בעד רבינו ובעד כל עם ישראל.
ויש הרבה לספר ולדבר על זה, אבל באמת חבל על הזמן והוויכוחים, צריכים לקדש כל זמנינו וכוחינו להפיץ את רבינו!
בברכת נ נח נחמ נחמן מאומן!

אנונימי אמר/ה...

עין תורה נ"ד דבר נורא מאוד איך שכל המדמה וכל השקר זה בא מלשון הרע.

עניין של שמירת הלשון זה אתיקא מוסרית, ודי להגיד שאסור לדבר לשון הרע ואין צורך בכל מה שהחפץ חיים כתב.

אבל החפץ חיים זכה לעשות איתנו חסד לדבר מהנושא הזה ולהרחיב עליו , כדי שזה יחדור ואכשהו נזהר ואפילו קצת.

אני אשתדל להעלות דברים שהם לא נוגדים לדעת רבנו.

אנונימי אמר/ה...

פשוט חוצפה!!! איך מישהו מעיז להתבטא בצורה כזו על החפץ חיים קדוש וטהור!
פשוט חוצפה...!

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...