יום שלישי, 22 בנובמבר 2011

אסור לדבר בגנות "חילוני" כמו שאסור לדבר בגנות כל אדםהחפץ חיים מדגיש, בסוף ההקדמה, שישנם אנשים, אשר אינם בגדר "עמיתך", ושאותם מותר לגנות ולדבר עליהם.
(אולם לפי ספר "השיעור היומי בחפץ חיים" נאמר שם: שאנשים שאינם שומרי מצוות בימינו, "חילונים", הם כן נחשבים בכלל עמיתך, ואסור לדבר בגנותם)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...