יום חמישי, 24 בנובמבר 2011

נטילה על ידי כלי // כח גברא // איך לנהוג אם אין כלי // לא לברך שום ברכה לפני שעושה צרכיו //
סעיף ו
טוב להקפיד בנטילת ידים שחרית, בכלי ובמים ובכח גברא (שאדם בידיו יטול את הכלי וישפוך את המים), כמו בנטילת ידים לסעודה (לקמן סימן מ').
אך בשעת הדחק ,שאין לו כראוי והוא רוצה להתפלל, יכול ליטול ידיו מתוך כל דבר, ובכל מיני מים ובלא כח גברא, ויכול לברך "על נטילת ידיים".
ואם יש לפניו נהר, טוב יותר שיטבול בו ידיו שלוש פעמים או אפילו בשלג. אבל אם אין לו מים כלל, יקנח ידיו באיזה דבר, ויברך "על נקיות ידים", ודי לו לתפילה. ולכשיזדמן לו אחר כך מים, וכלים הראויים יטול ידיו כראוי, אבל לא יברך עוד הפעם.


סעיף ז
כתיב "ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו".
וכיון שצריך האדם לברך את השם בכל קרביו, אסור לברך עד שינקה את הקרבים, מצואה ומי רגלים.

ובקומו בבוקר מסתמא הוא צריך לעשות צרכיו, או לכל הפחות להשתין, על כן לא יברך ברכת על נטילת ידים בשעת נטילה, עד לאחר שינקה את עצמו,
וירחץ ידיו עוד פעם אחת, ואז יברך "על נטילת ידיים", ו"אשר יצר", וברכת התורה, וברכת אלהי נשמה וכו'.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...