יום ראשון, 27 בנובמבר 2011

חינוך נ נח

היום בשחרית אצל רשב"י היה ילד ננח חמוד, אולי כבן ארבעה, ונתתי לו תשומת לב דרך ננח, ולא ארך הזמן עד שהילד היה חותם ננח עם האצבעות, ואין ספק שהיה מהפך כל העולמות!
אחר התפלה האבא הסביר לי שהילד היה בבית ספר של הקרן, ועכשיו החדר נסגר (שלא שלמו את המלמדים כבר שלשה חדשים), אז ביום אחד הילד כבר למד משהו מרבינו!

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...