יום שבת, 19 בנובמבר 2011

מסירות נפש של "אשת חיל". תיעוד מזעזע


סבא ישראל בתמונת דרכון 
(הפאות היו מתחת לכובע מפני שאסור היה להראות את זה בדרכון בשילטון האנגלים דאז)
התמונה צולמה אחרי חתונתו


סבא מיד אחר חתונתו אשתו נשברה לבה בקרבה לגמרי, כאשר ראתה מה הוא סובל בגלל ההתנגדות שהייתה עליו בגלל התקרבותו לרבנו נחמן.  שכולם היו מבזים אותו ללא יוצא מין הכלל. וכשהוא יוצא לחוץ, כל הילדים צוחקים עליו והאנשים מתלוצצים ממנו.
היא פשוט לא יכלה לסבול זאת ולא ידעה מה לעשות, איך להתמודד עם כל הקושי הזה.


אך כשהגיעה השבת הראשונה שלהם להיות ביחד והיא שמעה איך שהוא שר את ה"אשת חיל" כבר אמרה: "אני מוכנה לקבל כל מה שיקרה עבור בעל כזה, רק כדי לשמוע זאת עוד פעם ועוד פעם".


אבל היצר הרע הולך מחיל אל חיל, והמשיך להפריע לסבא בצורה שכל אדם אחר מזמן היה מתייאש וניהיה בן אדם אחר "נורמלי מן השורה" בלי מסירות נפש בלי כלום... אבל סבא המשיך כל פעם ביתר שאת ויתר עוז.
אז היצר הרע התנפל על אשתו, ואשתו היה לה מאוד קשה לסבול את הסבל הזה עד שחשבה להתגרש ממנו, והלכה לר' אברהם מילגראם זצוק"ל (שהיה תלמיד של ר' דב מווארשא והיה גר בטבריא והיה צדיק גדול ומקובל אלוקי והסיפורים עליו רבו) וטענתה לפניו שהיא כבר לא יכולה ליסבול למרות שאין לה כלום נגדו, רק שקשה לה להסתובב ברחוב וכולם צוחקים עליה, ועוד כל מיני דברים שהשתיקה יפה לה.
אז ר' אברהם מילגראם ענה לה: "אם את אוהבת אותו באמת ורוצה להישאר איתו, תשארי איתו ותראי שתהיי חזקה כמוהו, ואם לא אז תתגרשי".
ונשארה איתו מאז, בלי שום מחשבות נגדו ח"ו.


ופעם הלכו ביחד סבא ואשתו בחוץ, ואשתו קבלה אבן בראש ונפצעה וירד לה הרבה דם, מיד רצו לבית, וסבא טיפל בה, ולאחר מכן אמר לה: "עכשיו אני מוכן לתת לך גט אם את רוצה, מספיק סבלת בשבילי". אז אשתו אמרה לו: "דווקא עכשיו אהיה איתך תמיד לעולם לא אעזוב אותך", וזכו לחיות חיים אמיתיים.


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...