יום חמישי, 24 בנובמבר 2011

חידוש יפה ששמעתי


כתוב "מפני שיבה תקום"
שמעתי בשם מדרש נעלם, הסבר יפה: "פני שיבה", לפני שאתה מרגיש זקנה, "תקום", תחדש את עצמך. שלא תפול לזקנה חס ושלום.

אחר כך גם חשבתי על הדיבור של רבנו שאמר שיש לו כח לקיים את כל התורה גם אם הוא יהיה במקום שאין לו תפילין וכו' ובמקום שאין יהודים וכו'. לדוגמא אם הוא היה במקום שאין זקנים אז הוא היה מקיים את הפסוק על פי הדרך הזו שראינו במדרש נעלם.  

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...