יום ראשון, 20 בנובמבר 2011

ההתקרבות ושימוש [הפצת] הצדיק נחשבת צדקה

דע אחי, כי הצדיק אינו צריך כלל להעולם בשביל עצמו, כי אדרבא ממנו כל ההשפעות וכל העשירות, ועל כן כל מה שנותנים לו מקבלין ממנו אלפי אלפים ורבי רבבות יותר בעולם הזה ובעולם הבא. ועל כן גם כל מי שטורח בגופו לשמשו ולהתקרב אליו גם זה נקרא צדקה, כי הצדיק נתעלה ומתגדל מאד על ידי התעוררות של ישראל הטורחים להתקרב אליו ונחשב להם צדקה

(אב"י הנחל מכתב צ')

אין תגובות: