יום חמישי, 24 בנובמבר 2011

יש להשם יתברך, חשיבות מיוחדת למצוות שבין אדם לחבירו


ישנה אמרה: "במידה שאדם מודד, מודדים לו".
כלומר, בצורה בה האדם מתנהג בעולמנו, מתנהגים אליו בשמיים.
אם אדם שומר על יחס טוב לזולתו, בשמיים שומרים עליו.
אדם כזה, אפילו אם הוא מועד פעם אחת, עדיין זוכרים לו את זכויותיו. לעומתו, המתייחס בזלזול לזולתו ומדבר לשון הרע, יזכה ליחס זהה משמיים.

משל: באו וסיפרו לאב שבנו עושה מעשים אסורים. האב מעניש את בנו, אך יחד עם זאת הוא איננו אוהב את זה שבאים ומספרים לו.
כך הקב"ה , ביחסו לעם ישראל ולמספרי לשון הרע על עם ישראל.

הקב"ה מייחס חשיבות רבה למצוות שבין אדם לחברו.
דורו של אחאב (מלך בישראל) היו עובדי עבודה זרה. למרות היותם כאלה, הם ניצחו בכל מלחמותיהם כיוון שהם היו מאוחדים ולא הייתה מלשינות בניהם. דבר זה ידוע שכן הם לא הלשינו על 100 הנביאים ששמר עובדיה.


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...