יום שישי, 18 בנובמבר 2011

עדות של גיטעליה, אשתו של ר' ישראל קרדונרפעם כשביקרנו את גיטלע אשתו של ר' ישראל קארדונער שאלנו אותה שתספר לנו קצת מר' ישראל קארדונער


אז היא התפוצצה מצחוק ואמרה :


"אתם רציניים?  אתם באמת רוצה שאספר לכם על מלאכים ? אי אפשר לספר ממלאכים! מלאך זהו כולו רוחניות ור' ישראל קארדונער זה גם כולו רוחניות ואף פעם לא תוכלו להבין חצי דבר ממה שהוא עשה"
והיא הוסיפה ואמרה: "גם אני לא הכרתי אותו רק ר' ישראל בער והשי"ת הכירו אותו "

(נ.א)

הנה תמונה של גיטלעאין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...