עדות של גיטעליה, אשתו של ר' ישראל קרדונרפעם כשביקרנו את גיטלע אשתו של ר' ישראל קארדונער שאלנו אותה שתספר לנו קצת מר' ישראל קארדונער


אז היא התפוצצה מצחוק ואמרה :


"אתם רציניים?  אתם באמת רוצה שאספר לכם על מלאכים ? אי אפשר לספר ממלאכים! מלאך זהו כולו רוחניות ור' ישראל קארדונער זה גם כולו רוחניות ואף פעם לא תוכלו להבין חצי דבר ממה שהוא עשה"
והיא הוסיפה ואמרה: "גם אני לא הכרתי אותו רק ר' ישראל בער והשי"ת הכירו אותו "

(נ.א)

הנה תמונה של גיטלעאין תגובות: