יום שני, 28 בנובמבר 2011

נקי לגמרי
... ואין לי שום, שום פגם, שום תאווה, שום איזה דבר רע, חס ושלום, זה לא זכיתי לזה, רק על ידי רבינו הקדוש  
...התאוות בורחים ממני, כאילו הם ברוגז איתי לגמרי, כמו גט, אין להם שום כח כל שהוא להכשיל אותי באיזה מחשבה, באיזה דבר פגום, באיזה דבר רע, זה רבינו הקדוש.
אני מתפלא מאוד, כל זמן שאדם חי יש לו תאוות, ואני התאוות הם ברוגז איתי לגמרי לגמרי. כאילו אין שום תאוה בעולם. אין לי שום מלחמה, שום... אני לא שום עבודה, שום מלחמה.
אני כאילו אין בעולם תאוות, לא, אין בעולם  
אני לא צריך, אין לי , הם ברחו ממני התאוות כמו מאש...

אין תגובות: