יום שני, 21 בנובמבר 2011

תפילה להתבודדות

"...ותעזרני ברחמיך הרבים, שאזכה לדבר ולהוציא בפי את הכיסופים והגעגועים הטובים שלי ותעזרני תמיד לפרש כל שיחתי לפניך בכל לב ונפש ואזכה להרבות בהתבודדות ובשיחה בני ולבין קוני תמיד וכל אשר עם לבבי אשיח לפניך מלא ברחמים, באמת ובתמימות ואזכה לכל דברי התורה הקדושה ואזכה להתדבק בך ובעבודתך" 


ליקוטי תפילות (תפב)

אין תגובות: