כל אות מתקן כל הגוף

עכשיו סיפר לי מר שלוח ממירון אצל הרשב"י, שכאשר אלון קפלן נ"י מהקרן היה גר בבני ברק על רחוב הרמב"ם, פעם היה יושב במרתף ביחד עם סבא ישראל ומאיר ימיני ז"ל. והיו עובדים להכניס את ספר המידות לתוך המחשב. אלון היה מקליד אות אות, ומאיר ימיני ישב מעבר לחדר והיה מקריא לו.

סבא אמר להם שבכל אות הם מתקנים את כל הגוף.

אין תגובות: