יום שבת, 12 בנובמבר 2011

סיפור מחייו של סבא [5]

בגיל חינוך (בגיל שבע) היה חולה במחלה מסוכנת ונעשה מאד חלש והיה כפסע בין החיים ובין המוות וסיפר שהיה לו מלחמה גדולה עם מלאך המוות אך ניצח אותו אבל הוא נישאר עדיין מאד חולה והיה מרותק למיטה כמה חודשים והיה מבקש מאמו קצת חלב להבריא את גופו אבל אימו הייתה נותנת לו חלב עם מים וזה לא סיפק אותו והוא היה מאד מעורער בנפשו נטול עצה ממש אך זה מה שהיה והשלים עם המציאות לאחר שהבריא קצת היה צריך אוכל שיחזק את גופו אז ביקש מאימו מרק בשר שיוכל להיות חזק אך אימו כבר מזה חודשים לא ראתה בשר בביתה אז נתנה לו שלושה מטבעות שיקנה במלון שפר12 מרק עם חתיכת עוף וסיפר סבא שזה היה זמן רב שלא טעם דבר כזה מרק בשר והיה לו מתוק לחיך וזה היה ממש נצרך לגופו כי הרגיש שגופו מתחיל להתחזק לאט לאט11

כשלמד בחיידר אמו הייתה נותנת לו כל בוקר פרוסת לחם עם כמה טיפות שמן זית והיה מתחנן אליה שתתן עוד כמה טיפות אך היא הייתה צועקת עליו שצריכים את השמן לשבת קודש וכך סבא היה חי חיי צער אך היה שמח ולא היה מתלונן ומשלים עם זאת13

14פעם כשהלך לחיידר עם הפרוסת לחם שאימו הביאה לו ראה זוג עניים זקנים ונזקקים שאין להם פת לאכול והמעשה היה בפ' נח וישראל בער רצה לעשות צדקה וחסד כמו שהיה אומר הסבא "כל היהדות זה צדקה וחסד" והיה חוזר על זה מאות פעמים. וכאשר ישראל בער ראה אותם כך כאלה מסכנים החליט בדעתו שהוא ייתן להם את הפרוסת לחם שאימו הביאה לו וכן הוה והלך לחיידר בשמחה על זה שהוא זכה לקיים מצוות גמילות חסדים אך התחילו לו כאבי ראש בגלל שלא היה לו מה לאכול ולא יכל להתרכז במה שמלמדים אותו בחיידר ו'הרבי' שם לב לזאת ושאל אותו שאלות על הנלמד והוא מחמת שלא יכל להתרכז בגלל הכאב ראש ענה שהוא לא יודע ו'הרבי' היה צועק עליו והיכה אותו בפני כל התלמידים למה הוא לא מקשיב לו למה שלומדים אז מיד ישראל בער החליט בדעתו ששוב לא ייתן את הפרוסה לאותו זוג למחרת עושה את דרכו לחיידר ושוב רואה את אותו זוג וניזכר שהוא קיבל על עצמו לא לתת להם כי אח"כ לא יקשיב ל'רבי' ויהיה לו כאבי ראש אך הוא ממש ריחם עליהם ולא יכל לעזוב אותם והרגיש ייסורי מצפון מאד גדולים ומיד גמר בלבו שהוא נותן להם את הפרוסה שיהיה להם מה להחיות את נפשם ושוב קרה מה שקרה וכו' וכו' אך נשאר חזק בדעתו ישראל בער והמשיך לעשות צדקה וחסד וסיפר סבא שזה היה כל היהדות שלו בימי ילדותו לתת אוכל לעניים הוא הרגיש שאין לו שום עבודה מלבד זה אז הוא המשיך בגמילות חסדים אפילו שזה היה כרוך בעגמת נפש מאד גדול

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...