יום שני, 21 בנובמבר 2011

3 משלים של החפץ חיים


כל אשר תמצא ידרך לעשות בכחך עשה (קהלת)
משל א:הים פלט לחוף יהלומים ואבנים טובות. אדם הרואה זאת יתחיל לאסוף ככל יכולתו. הוא ודאי לא יאמר כיוון שיש כאן הרבה אזי אין טעם לאסוף בכלל. ...
כך בשמירת הלשון, למרות שישנם הרבה מצבים שקשה להימנע מלשון הרע, עדיין כדאי לצמצם את כמות הדיבור האסור.
משל ב:ילדה קטנה עומדת בשוק ומוכרת תפוחים. בא גזלן אלים וחוטף לה מתוך הסל. מה עושה ילדה זו ?, עומדת ובוכה... אבל הצופה מן הצד יאמר לה: אל תבכי, פשוט חיטפי גם את ככל יכולתך, לפחות תצילי חלק מן הפירות.
כך גם בלשון הרע, אם קשה לשמור על הכל, לפחות צריך לנסות לשמור קצת.
משל ג:ראובן רואה את שמעון רץ לעסקיו. שואל ראובן : מה אתה רץ , הרי בלאו הכי לא תהיה עשיר. יענה שמעון: נכון, אבל עדיין אני צריך לפרנס את משפחתי במשהו.
כך בשמירת הלשון, למרות שקשה לשמור על הכל, צריך לנסות לעשות משהו.


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...