יום שלישי, 22 בנובמבר 2011

טעם לנטילת ידיים בבוקר. / לא כדאי ללכת יותר מ2 מטר בלי נטילה. / ללבוש ציצית לפני נטילה אבל בלי ברכהסעיף א
לפי שהאדם כאשר קם ממטתו שחרית הוא כמו בריה חדשה לעבודת הבורא יתברך שמו,
לכן צריך להתקדש, וליטול ידיו מן הכלי,

כמו כהן שהיה מקדש ידיו בכל יום מן הכיור קודם עבודתו.
וסמך לנטילה זו מן המקרא, שנאמר: "ארחץ בנקיון כפי ואסובבה את מזבחך ה' לשמיע בקול תודה וגו'.

ועוד יש טעם לנטילה זאת, לפי שבשעת שינה שנסתלקה ממנו נשמתו הקדושה, בא רוח הטומאה ושורה על גופו, וכשניעור משנתו, מסתלק רוח הטומאה מכל גופו חוץ מאצבעותיו. שהרוח רעה אינו עובר מעליהם עד ששופך עליהם שלוש פעמים מים בסירוגין. 

ואין לילך ארבע אמות (כ2 מטר) בלי נטילת ידיים, רק אם זה לצורך גדול מאוד. 


סעיף ב
ילבוש מלבוש הראשון את הטלית , שלא ילך ארבע אמות בלא ציצית. 
ולפי שעדיין אין ידיו נקיות, לא יברך עליו.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...