יום ראשון, 16 באוקטובר 2011

נעימות סבא אני ראיתי איש אחד.wmv


נעימה:

ראיתי איש אחד שהיה חי, חיים כאלה, חיים טובים כאלה,

שאין בעולם חיים טובים כאלה, שאין העולם יודעים מה זה חיים!

אני ראיתי גדולים גדולים גאונים שהיה להם שם ופרסום והיו חשובים בכל העולם
[מי למשל?]
רב משה קלירס
[רב משה קלירס היה ראש הרבנים]
הוא היה גאון מפורסם בעולם והיה לו שם של גאון וצדיק והכל
ואחרי שזכיתי להכיר את רבי ישראל, ראיתי שהוא בחוץ לגמרי, הוא לא יודע מה זה תורה ואמונה


ראיתי מרבי ישראל פלאות כאלה שאין...

כל אחד יכול להיות רבי ישראל
יותר ויותר, כפי הלב
רבנו הקדוש אמר: תנו ליבכם לי ואני הוליך אתכם בדרך חדש
מה זה דרך חדש? זה דרך ישן! אף על פי כן הוא חדש לגמרי

[רבי ישראל?  איך העולם ישתנה כשמשיח יבוא]
ראיתי את רבי ישראל, ראיתי כבר מה שיהיה אחרי ביאת המשיח
ראיתי כבר איך יהיה עולם אחרי ביאת המשיח

עבודה כזו, אמונה כזו, אמת כזה, ענוה, עניו כזה, אפס ואין, אין, כל מה שאני אדבר עוד אפילו טיפה מן הים.

זה המנהג של העולם, הדרך העולם, שמגזימים שרוצים לשבח איזה אדם. ואני לא יכול... כמה שאני אגיד, עוד לא.. עוד לא...אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...