יום שני, 17 באוקטובר 2011

בסוכה בבני ברקועכשיו אנחנו יושבים בבני-ברק בסוכה ומדברים דיבורים כאלה שזה המתקה לכל העולם, לכל בני-ברק, לכל ירושלים, לכל ארץ ישראל, לכל העולם. כל דיבור שמדברים מרבינו הקדוש - הוא המתקה גדולה לכל העולם.
[אבל העולם עוד לא יודע מזה?]
נו, עוד לא יודע, אבל הוא ידע. האמת לא מתבטל, האמת נעשה בכל יום יותר חזק. 

אין תגובות: