הילולא לרבי ישראל קרדונר בט' חשון בעיר טבריה


כל מה שעובר יותר זמן, אני רואה ביותר, שהעניין שלנו, שלי ורבי ישראל (קרדונר), הקשר שהיה לנו, זה היה ההתחלת הגאולה. 

אין תגובות: