יום שני, 17 באוקטובר 2011

הילולא לרבי ישראל קרדונר בט' חשון בעיר טבריה


כל מה שעובר יותר זמן, אני רואה ביותר, שהעניין שלנו, שלי ורבי ישראל (קרדונר), הקשר שהיה לנו, זה היה ההתחלת הגאולה. 

אין תגובות: