לקוטי מוהר"ן תורה ב'

בתורה ב' בלקוטי מוהר"ן רואים שרבינו דיבר על העינים (עין משפט), פה (חרב פיפיות של התפלה), וחוטם (לקשר התפלה למשיח)

אין תגובות: