יום שבת, 8 באוקטובר 2011

שבוע טוב.


ו

ה' יעזור לי בחסדו לסע למקום שאסע להשתטח במקום שאשתטח, אשר באמת איני יודע כלל עוד עד היכן הדבר מגיע, אבל זה אני יודע בבירור בעזרת השם יתברך שאני צריך לסע לשם בכל עת, ובפרט על ראש השנה הקדוש והנורא והאיום מאד מאד, וגם אני צריך לעורר ולחזק אתכם בכל כוחי בכל מיני דיבורי אמת שבעולם שתזכו גם כן להיות שם כי הוא חייכם וכו' וכו'.
(עלים לתרופה רסד)
נ נח נחמ נחמן מאומן

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...