יום שלישי, 18 באוקטובר 2011

מה שאנו צריכים לדעת עכשיו

לפני כשעתיים הייתי בסוכה של רשב"י ועשיתי שאלת ספר על מה אנו צריכים לדעת עכשיו, ופתחתי את הספר הקדוש אב"י הנחל הוצאת כולנו חברים, ונפתח לסוף מכתב עט (היום יום הששי של חג סוכות, שזה כנגד יסוד, גמטריא פ'), והמכתב הזה נכתב בהושענא רבא (שזה מתחיל הלילה, ובכלל זה מעניין שסבא כתב את המכתב בחול המועד שעדיף לא לכתוב בחול המועד כידוע בשולחן ערוך, ובודאי סבא ראה בזה צורך גדול וד"ל) לפני 48 שנה. וסבא כותב שם שחג הסוכות קורא ומכריז שיש אלהים שליט בשמים ובארץ, ע"ש. ואז שמתי לב שהיום האושפיזין של יוסף הצדיק שהוא השליט (מקץ מב:ו), ומזה כל אלו שהיו בסוכה התחלנו להבין שאנו צריכים להתחזק לעשות שלטים הרבה של נ נח נחמ נחמן מאומן. ואז חשבנו על מה שסבא יעץ לאחד מהנשיאים או ראש ממשלה של מדינת ישראל (כמסופר בספר זה ינחמנו) לפני אחד מהמלחמות הגדולות בישראל, שאם הם רוצים להגן ולשמור שלא יגיע נזק לשום אחד מישראל, שישימו ספרי רבינו בכל משך הגבול (וכעין זה מצינו הלכה למעשה בשולחן ערוך שתלמידי חכמים מגינים על העיר, ולפיכך הם פטורים מלשלם את המיסים שהולכים לשכור שומרים). ולא שמעו לסבא ובעוה"ר הרבה נפגעו ר"ל. אז התחלנו לדבר שאולי עכשיו אנו יכולים לקיים את העצה הזה ביישובים, ודברנו על זה קצת איך לעשות. ואז חשבנו שיכולים לעשות רצועה, כמו שיש להמשטרה כשסוגרים איזה מקום, שכתוב על הרצועה את השם הקדוש נ נח נחמ נחמן מאומן, ולסבב את כל היישוב עם הרצועה, ובזה יהיה הגנה טובא בזכות ובכח הפתק הקדוש של רבינו הקדוש נ נח נחמ נחמן מאומן.

פתקא טובה!!!!!!!!!!!!
נ נח נחמ נחמן מאומן

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...