יום שישי, 28 באוקטובר 2011

פרשת נח - זה ינחמנו - נ נח נחמ נחמן מאומן

ספר חזיונות למוהרח"ו ז"ל ח"ג אות יד. 'ולפי שהוא המשיח בדור המבול ובדור האחרון לכן נא' 'זה ינחמנו ממעשינו - בדור המבול. ומעצבון ידינו - בדור האחרון. גם לרמוז לזה יש שני מיני טעמים במלת זה, תרי טעמ"י ותלש"א, לרמוז כי נח זה ינחמנו בשני גאולות. גם לזה נכפל שמו נח נח, ע"כ.

אין תגובות:

הבובה של הבובות

מה הנחמנים המשמחים עושים באירוע? אילו פעלולים? איך בעצם הם מצליחים לשמוח ולשמח? מה זה בובת ענק של נחמן? מה הגובה של הבובה? איך הבובה גו...