יום ראשון, 23 באוקטובר 2011

מעשה ברבנו


למה לי הפרסום?
סיפר רבי שמעון, שפעם אחת, אחר שנעשה רבנו ז"ל מפורסם, נסע עמו דרך כפר אוסיאטין, שהיה דר שם, ונסע עמו דרך השדות וכיוצא, והיה רבנו ז"ל מתגעגע מאוד ואמר: "כמה היה טוב לפני בכאן, כי בכל פסיעה ופסיעה הרגשתי טעם גן עדן". כי שם באלו הדרכים היה רגיל לילך ולהתבודד. והיה מצר ומתגעגע מאוד, ואמר: "הלא כאן היה טוב לפני מאוד, ולמה לי הפרסום של עכשיו?".
גם עוד פעם אחת סיפר בפני, שבהיותו בימי נעוריו, כשהיה מתבודד באיזה מקום ביער או בשדה, כשחזר משם היה כל העולם חדש בעיניו ונדמה לו כאלו הוא עולם אחר לגמרי, ולא היה העולם נראה בעיניו כלל כאשר מקודם.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...