יום שישי, 21 באוקטובר 2011

הקפות שניות

חז"ל משתמשים במלה הקפה במובן קירבה, כמו שמצינו שצריכים לתרום מן המוקף, היינו ממה שקרוב. ולכן יש לפרש המושג של הקפות שניות, להתקרב להשם יתברך עם השני, דהיינו שיחת חברים וכדומה.

ברוך השם זכינו לקיים הרבה מצות מימי הסליחות בחודש אלול, וראש השנה אצל רבינו, ויום כיפור, סוכות וד' מינים, והושענא רבה, ושמחת תורה, ישתבח שמו לעד!

ברוך השם היה הרבה ישועות השנה אצל רבי שמעון בר יוחאי, למשל השנה השאירו את הארונות של הספרי תורה פתוחים, וגם נתנו לנו לרקוד עם הספרי תורה כפי חפצי לבנו. וגם כמה אנשים עם אמונות כזביות בחרו לא להיות בציון והלכו למקום אחר, ברוך השם.

ברוך השם יש הרבה התקדמות בהדפצת ספרי רבינו, ואנחנו רואים כמה אנשים פרטים שמאליהם מדפיסים אלפים ספרים ומיפיצים אותו בזולי זול, ואין ספק שזה סימנים על הגאולה בב"א.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...