יום רביעי, 19 באוקטובר 2011


סיפר בימי אלול שחלם לו:
שהיה רוצה לכנוס בבית לשמוע קול שופר, ועבר לפני בית אחד ושמע ששם מזמרין ומכין כף אל כף ומרקדין מאוד ושמחין בקפיצות וריקודין גדולים כדרך השמחים והשוחקים מאוד.
עניתי ואמרתי: "הלא לכאן בודאי טוב לכנס לשמוע קול שופר"
 (והשאר איני זוכר) 

אין תגובות: