יום שני, 17 באוקטובר 2011

בחר עצמו אצל ר' נחמן


פעם אחת בא (ר' ניסן ק.) אל הרב הקדוש רבי ברוך זצ"ל, וראה אותו נעצב מאוד, ושאל אותו: מה זאת?,
והשיב לו: שזה כמה זמנים שלא ראה את הבעל-שם-טוב ז"ל, וכל אימת שבא על קברו אינו מוצא אותו... "ועתה ראיתי אותו ושאלתי אותו: מה זה?, והשיב לי: שהוא נמצא אצל רבי נחמן" - "הוא בחר עצמו אצל ר' נחמן"

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...