יום ראשון, 16 באוקטובר 2011

שיחה מסבא :


לולא המחלוקת, לולא ההתנגדות, לא הייתי יודע מרבינו כלום,
זה דווקא, - דווקא זה קירב אותי, כן,

זה היה מתנות טובות, "הבאתי לכם מתנה מארץ ישראל: מחלוקת", זה היה מתנה כזה שאין בעולם, 
עכשיו תיתן לי כל, כל הכסף שבעולם, אני לא רוצה, אני לא רוצה, 
כן, אין, עבר הזמן...

אבל גם היום עוד לא בא משיח,
האמת לא כל כך...
כן, 

אבל העולם מתחילים, 
מתחילים לשמוע ולהבין מרבינו רבי נחמן, מרבינו רבי נחמן, כן.

בכל ימי חיי היו יראים, מפחדים לנגוע בספר ברסלב,
ועכשיו יכולים לקנות בכל מקום ספרי ברסלב, נו,

אני היה לי קושיות על השם יתברך: "מדוע לא מתגלה האמת, עולם התיקון, מתי יהיה זה? איך אפשר שיהיה הגאולה? איך אפשר?",

אבל עכשיו אני רואה,
מלפני שמונים שנה ועד עכשיו,
אני רואה כח כזה,
שהעולם הם ממשיכים עצמם לרבינו,
היה ראוי שכל העולם יתרחקו מברסלב, כי כל הגדולים היו מתנגדים, (סבא צוחק)

פלא כזה, אז רבינו הקדוש אמר: "אני הבאתי לכם מתנה מארץ ישראל, מחלוקת",
 "כל העולם יחלקו עלי, ואז מי יתקרב אלי יהיה מהאנשים שלי", 

אוי, מה שהם סבלו,
הם סבלו על הדורות,
הם הכינו למשיח,

השקר זה מסמא עיניים, מעוור עיניים, כן, ומחללים ומבזים את האמת,

אבל כבר הודיע רבינו, כשנכנס לאומן - אמר לרבי נתן: "אף-על-פי-כן השם יתברך, השם יתברך גומר תמיד כרצונו", (סבא צוחק)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...