אחד שאל את רבי נתן איך לקרוא לבנו, נחמן על שם רבנו או יצחק על שם קרוב משפחה? אמר לו רבי נתן שגם אם יקרא לו יצחק זה יהיה על שם רבנו, כי כשרבנו העלים את עצמו הוא השתמש עם שמות בדויים והשם הכי חזק היה יצחק! כי יצחק זה עניין ראש השנה [פחד יצחק] וכל עניין רבנו הוא ראש השנה

אין תגובות: