יום רביעי, 5 באוקטובר 2011

בעניין התפטרות הדקטורים

זה סימן לגאולה בעזרת השם

מקווה שעם ישראל יפקח את עיניו ויראה שבימים הקרובים יהיו הרבה פחות אנשים חולים ונפטרים.

לפני עשרים שנה היה שביתת רופאים גדולה מאוד וכל ישראל ראו שיש פחות חולים ונפטרים.

סבא אמר שבימות המשיח הרופאים יהיו מובטלים. אמן כן יהי רצון

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...