בעניין התפטרות הדקטורים

זה סימן לגאולה בעזרת השם

מקווה שעם ישראל יפקח את עיניו ויראה שבימים הקרובים יהיו הרבה פחות אנשים חולים ונפטרים.

לפני עשרים שנה היה שביתת רופאים גדולה מאוד וכל ישראל ראו שיש פחות חולים ונפטרים.

סבא אמר שבימות המשיח הרופאים יהיו מובטלים. אמן כן יהי רצון

אין תגובות: