יום רביעי, 7 בספטמבר 2011

שומר נפשו יזהר ויזהיר מפני הספר המסוכן שבתמונה

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...