יום רביעי, 7 בספטמבר 2011

שומר נפשו יזהר ויזהיר מפני הספר המסוכן שבתמונה

אין תגובות: