יום חמישי, 1 בספטמבר 2011

עץ הדעת טוב ורע, הלואי שהיינו יכולים לקבל רק הטוב, 'דעת טוב' בגימטריא, נ נח נחמ נחמן מאומן.

כתוב בזוהר הקדוש שהגמרא היא בחי' עץ הדעת טוב ורע, שיש בה כשר ופסול, טהור וטמא, איסור והיתר, אז מי יתן שנזכה שעיקר הלימוד יהיה להאיר אור ה"י בספרי רבינו נ נח נחמ נחמן מאומן!

אין תגובות: