יום רביעי, 21 בספטמבר 2011

פרשת נצבים

פרשת נצבים מתחלת, "אתם נצבים היום כלכם לפני י-ה"ו אלקיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל", האותיות הראשונות, אתםנ, הם בגימטריא נ נח נחמ נחמן מאומן. הר"ת של המילים הראשונים, אם נחשב הכ' והל' ביחד לנ', אנה אני, שהם הראשי תיבות של הפסוק שאנו אומרים בשחרית בפסוקי דזמרא בהודו, אל נקמות י-ה"ו אל נקמות הופיע, אנ"י אנ"י, שהם דברי ראובן (בראשית לז) כאשר הוא חזר להציל את יוסף ולא מצאהו, אמר, הילד איננו ואני אנה אני בא, שהאריז"ל גילה לכוון את זה בתפלה לתקן חטא מכירת יוסף. שזה תיקון אמונה בצדיק האמיתי ראש בני ישראל, נ נח נחמ נחמן מאומן.

הגימטריא של אלהיכ"ם הוא אב"י הנח"ל, ואח"כ יש המילים ראשיכם שבטיכם זקניכם, ר"ת שזר, שהספר הקדוש והנפלא אבי הנחל נכתב אליו, שהוא היה נשיא מדינת ישראל, בבחי' ראשיכם לשבטיכם, והוא ברית אהבה שסבא ישראל כרת אתו, ועם כל איש ישראל. וידוע שהכתוב פירט עשר בחי' בעם ישראל, ראשיכם עד שואב מימך, שהם כנגד העשרה מיני נגינה שהם כלולים בהשיר פשוט כפול שלוש מרובע שעולה עשר.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...