יום חמישי, 1 בספטמבר 2011

חסינות דיפלומטית


סיפר אהרון פץ שהיה מקורב לרבי ישראל דב אודסר שפעם אחת רבי ישראל לקח אותו לבית של איש זקן בטבריה,  ורבי ישראל החל לשוחח עם הזקן על התכלית ועל מה שיהיה באחריתו כי יומו קרב...

אמר לו רבי ישראל, מאחר ויש לו כמה בתים שהוא לא לוקח איתו לעולם הבא וכשיפטר עלולים הקליפות של עוונותיו לבוא ולקטרג עליו וכו' וכו' כידוע בכל הספרים גודל הפחד והאימה שיש לנשמה כשבאים עליה קליפות עוונותיו והבטיח לו רבי ישראל: שאם הוא יתרום דירה אחת בשביל לפתוח שם בית דפוסאז אף מקטרג לא יוכל לבוא אליו ושום קליפה לא תתלבש עליו

אהרון פץ סיפר שהאיש הזקן באמת קיבל את האמת והבין שיש כאן הבטחה אמיתית לצד הסכנה האמיתית, ואכן הוא הבטיח שיתרום דירה לצורך הדפוס
אבל.... בסוף זה לא קרה...
עצוב....


 העדפתי לשתף אתכם בסיפור ולא להכביד יותר מידי בהבאת מקורות על גודל המעלה של הצדקה לדפוס
אני לא יודע מה זכינו אנחנו להתעסק בהדפסה ובהפצה שזו מתנה מיוחדת שאין עליה
מי שעוסק בזה, רבנו אמר עליו, שהוא זוכה בעולם הזה לשלם את כל חובותיו כלפי שמים!!!!

לאחר תקופה ארוכה של עשייה מרובה ב"ה , זה כבר זמן רב שנצבר לנו חובות כלפי בתי דפוס ומלווים , כי אנחנו משתדלים כמה שיותר לפזר ספרים וחומר הפצה במחירי עלות ולחלק בחינם , כי אנחנו מבינים שאין הרבה זמן לחכות וצריך כמה שיותר לפזר דעת

הלחץ גובר
ורק בחסדי שמים בזכות הצדיק ובעזרתו אנחנו עדיין עומדים על הרגליים ולא נכנסים למשבר

 אני רוצה להציע לכם הצעה שאין כדוגמתא

אם אני מצליח לאסוף סכום כסף גדול עבור הדפסת ספרים נוספים [לא עבור כיסוי חוב] אז אמנם אני לא משלם את החוב לדפוס אבל אני ,מספק לבית דפוס עבודה נוספת ואז אני מקבל מהם אויר

ככה שהתרומה היא גם תרומה ישירה להדפסה של הספרים, וגם סיוע גדול ליהודי שסובל מלחץ של חובות

יתירה מזו

את מה שאני מדפיס אני לא צריך אצלי
מי שתורם יכול לקחת בסכום של התרומה את החומר הנדפס

התורם יכול להרוויח:
א. עזרה ליהודי שנמצא בלחץ
ב. הוא זוכה ממש להדפיס
ג. הוא למעשה קונה ספרים לעצמו ויכול לחלקם או למוכרם

הא... ויש אפשרות להקדיש את ההדפסה עבור נפטרים או לרפואה ולהצלחה וכו'

אז בבקשה, לקראת חודש הרחמים והסליחות תפתחו את הלב ואת הכיס


שנה טובה ומתוקה
שרון
"כולנו חברים" 

0506797114 

2 תגובות:

NaaNaach אמר/ה...

שכנעת אותי, יש לי בשבילך - בשביל החובות דייקא - בל"נ חמישים שקל.

וגם אני רוצה ליתן בשביל הדפסה חדשה, נדבר בעזה"י.

אנונימי אמר/ה...

אני חייב לך דיסקים ובשביל להוציא אותם אותם צריך עוד 850 ש"ח
חחחחחחחחחחחחחחחח

יישר כוייח

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...