יום שני, 12 בספטמבר 2011עיקר הניסיון, שיחזק את עצמו בכל הירידות שבעולם בכל אשר יעבור עליו, וירגיל את עצמו בכל יום להתחיל מחדש, וידמה בדעתו כאילו נולד היום וכו'. ואז מה שיזכה לתקן בעצמו על ידי תשובתו השלמה בודאי מה טוב! ומה שלא יזכה לגמור התיקון - יהיה בטוח בכח וזכות הצדיקים הקדושים שיש להם כח להפוך הכל לטובה. ובלבד שלא יתייאש את עצמו מלצפות ולקוות להשם בקווי אחר קווי ולהרבות בצעקה ובקשה ותחנונים לפניו יתברך, "כי עם ה' החסד והרבה עמו פדות" וכו'

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...