יום שישי, 2 בספטמבר 2011

פרשת שבועה שעברה פרשת ראה

שכחתי לכתוב את זה, בנימין מירושלים הראה לי, שהעוף הטמא הדוכיפת (דברים יד:יח), רש"י כז"ל בלע"ז הרופא!!!!!

היום ראיתי בחדשות שבדקו ומצאו שיותר מששים אחוז של הבגדים של הרופאים ועוזריהם מלאים בקטריא מסוכנות, בדיוק מה שרבינו אמר שרופאים מסתכנים יותר ממה שהם עוזרים.

אין תגובות: