יום שישי, 2 בספטמבר 2011

פרשת שבועה שעברה פרשת ראה

שכחתי לכתוב את זה, בנימין מירושלים הראה לי, שהעוף הטמא הדוכיפת (דברים יד:יח), רש"י כז"ל בלע"ז הרופא!!!!!

היום ראיתי בחדשות שבדקו ומצאו שיותר מששים אחוז של הבגדים של הרופאים ועוזריהם מלאים בקטריא מסוכנות, בדיוק מה שרבינו אמר שרופאים מסתכנים יותר ממה שהם עוזרים.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...