יום שישי, 19 באוגוסט 2011

משיח

חז"ל אמרו שאין משיח בא אלא בהיסח הדעת, ובפשטות שעל שם זה נקרא משיח, לשון היסח. ולכאורה עיקר ההיסח הדעת הוא על דרך הקבצנים הקדושים של הסיפורי מעשיות, שהסיחו לדעת לגמרי מחיזו דהאי עלמא - מהרגשי עולם הזה.

אין תגובות: