יום ראשון, 21 באוגוסט 2011

העיקר בשבת זה השמחה

ידוע שרבינו שאל את רבי נתן מה הוא מרגיש בשבת, ורבי נתן ענה שלפעמים הוא מרגיש יראה, ורבינו אמר לו שהעיקר להיות שמח מאד בשבת - כי יום נפלא הוא אות היא בין ה' יתברך ואיתנו.

והנה שב"ת, הב' מתחלק לשני אלפים, הרי, א"ש וא"ת. ולכאו' זה כמו המלה בראשית, שהוא צירוף ברי"ת א"ש, שא"ת זה לשון אות שהוא בחינת ברית כידוע. ואש זה בחינת גבורה ויראה. וברית זה בחינת שמחה, כמו שכתוב שש אנכי על אמרתך. והנה כתוב ושמרו בני ישראל א"ת השבת לעשות א"ת השבת וכו', שצריכים לשמור את הא"ת של השבת. וזה מה שידוע מרבינו.

תגובה 1:

NaaNaach אמר/ה...

This Shabos by amazing Divine Providence I heard with my own ears one of the MSS - S.S. telling his group that why should they have to bother going to Uman, the main thing is to do hisbodidus, so they should stay by Rashbi for R"H, and BELIEVE that they will get DOUBLE - just he said not to put this on the internet....

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...