יום רביעי, 10 באוגוסט 2011

ברוך השם שיר חדש של נ נח על פרשת השבועה ואתחנן

המילים הם מהפסוק הראשון: ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר. ומפסוק לקמן: ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כולכם היום. ו נ נח נחמ נחמן מאומן.

לחץ פה בשביל השיר: תחינה להתדבק להשי"ת עם נ נח

אין תגובות: