יום רביעי, 31 באוגוסט 2011

הלואי שנהיה ננחים!

איתא במדרש רבה, איכה רבתי פרשה ב, רבי הושעיא שלח ואמר לרבי סימון בשביל שאת שרוי בביתו של קצין מפני מה אין אתה מוכיחן, אמר לו הלואי נהוי מאותן שכתוב בהן הנאנחים וכו'

2 תגובות:

ד"ר ז'אקלין ביבאס אמר/ה...

לא הבנתי
הרי זה בדיוק הפוך

הלוואי שנהיה מן הנאנחים, אלו שנאנחים ובוכים

NaaNaach אמר/ה...

רש"י על התורה כותב שלפעמים הא' במילה היא מיותרת....
ברוך השם יש לי מארכה על זה, יעו' במס' שבת דף נה, שהפרענות התחיל ממקום השירה, ובגלל שלא הוכיחו, שזה בגלל שלא היה להם ננח, רק נאנח, בחי' כל המוסיף גורע, ובסוד ראשו של עשו, ובסוד עשתי עשרה, ובעזה"י הכל יהיה נכתב כראוי בלקוטי נ נח, ואכמ"ל.

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...