יום שני, 1 באוגוסט 2011

חידוש נדהם, ואני לא מגזים, אדרבה אין מילים לתאר!!!!!!

י"ג מדות של רחמים (שהם ממש ענין של המשכת רוח הצדיק כמבואר בלק”מ תורה ח', וע' בריש הקונטרס לקוטי נ נח בכותרת: נ נח – הרחב פיך ואמלהו): [ה' ה' – לפי האריז"ל אינם בכלל] אל, רחום, וחנון, ארך, אפים, רב חסד, ואמת, נצר חסד, לאלפים, נושא עון, ופשע, וחטאה, ונקה, ע"כ. הרי נ"ט אותיות, בא וראה איך שכולם מרמזים על הפתק שקבל סבא ישראל מרבינו הקדוש נ נח נחמ נחמן מאומן בשנת תרפ"ב. חמש עשרה אותיות מהם: נ נח נחמ נחמן מאומן, ועוד ד': הפתק. ועוד שתים עשרה: ישראל דב אודסר. ועוד ד': כשפ"ר, שרבינו גלה בלק"מ שזה ר"ת פשוט כפול שלוש רבוע, רמז על השיר חדש נ נח נחמ נחמן מאומן. ועוד שבע ווי"ן: ווווווו. אלו הנזכרין בלקוטי מוהר"ן תורה מ"א (!) ז"ל וכשהצדיק העושה הפדיון מניח ידיו על הממון יכון כי יש יד הגדולה וכו', והינו שלש ידות, ושלש פעמים יד גימטריא מ"ב. ושם מ"ב יש בו שבעה שמות, וכל שם יש בו ו' אותיות, ויכון להמשיך אליו הווין, הינו השבעה שמות, שיש בכל אחד ו' אותיות, להמשיך אותן לתוך הממון וכו' ע"ש (וע”ע בתורה ריז, שתמוז חסר ו', ואין ספק שהפתק שנתקבל בתמוז ממלא את הו', בחי' הלוחות שהיו ו' על ו'). ושאר האותיות: אאאהחחטייללסעעפצר, הם בגימטריא תרפ”ב ע”ה, השנה שסבא קבל את הפתק!!!!!!!!!!!!!!!!


[והנה גם בהי"ג מדות של רחמים של מיכה (“וההפרש שיש מהתיקונים של מי אל כמכה לאותם של א"ל רחום הוא, כי מי אל כמכה הם השמות של התיקונים במקומם באריך, ואותם של א"ל רחום הם השמות של הקיקונים כשמשתלשלים למטה בז"א, להתלבש בדיקנא שלו, כמו שיתבאר. אז ברדתם למטה – שמותיהם מתחלפים, ונקראים א"ל רחום וכו'' עכ"ל הרמח"ל בכללי חכמת האמת סימן ס', וצטטתי דה"ק מחמת שכמה פעמים פגשתי במקובלים שלא ידעו את זה): מי אל כמוך, נושא עון, ועובר על פשע, לשארית נחלתו, לא החזיק לעד אפו, כי חפץ חסדי הוא, ישוב ירמחנו, יכבוש עוונותינו, ותשליך במצולות ים כל חטאתם, תתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבתינו, מימי קדם. יש בזה גם כן האותיות נ נח נחמ נחמן מאומן. ולא הסתפקתי לעיין בכל האותיות ועח”ל]


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...