יום שלישי, 30 באוגוסט 2011

תודה להשם, קיבלתי חיזוק גדול מסבא


."..ריבונו של עולם, השם ירחם עלינו, הבעל דבר רוצה להפיל אותנו תמיד ולהשכיח הכל – 'מי אתה? מה אתה? מה אתה מדבר? מה, מה, מה?' כן (סבא צוחק), אז הוא רוצה שלא ישאר בעולם דיבורים כאלו, כן, זה אצלו, אצל הבעל דבר זה סם המוות, זה לא נוח לו, הוא... כן, אבל ברוך השם, השם יתברך, "גמרתי ואגמור","

חייבים להאיר בעולם את הדיבורים של סבא, כשאנשים ישמעו אותו [לא מהספרים המעוותים שיצאו על סבא או שיחות מעוותות שהדפיסו, זה מן הסתם חלק מהעיכוב] וכשאנשים ישמעו זה "גמרתי ואגמור" 

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...