יום ראשון, 21 באוגוסט 2011

אפילו "בצדק", מי שמכה הוא כמו גוי!!!!!


מתוך המעשה מהחכם והתם:

בתוך שהיו אוכלים, היו מספרים ומתלוצצים מהשקר וטעות של דבר "הבעל שם". והבעל הגאר קעך (בית התבשיל) שמע דבריהם וחרה לו מאוד, כי הבעל שם היה חשוב שם מאוד. ויאמר להם: "אכלו לכם מה שיש לפניכם וצאו מכאן".
אחר כך בא לשם בן הבעל שם, והם עדיין היו מתלוצצים מן הבעל שם בפני בנו. וגער בהם הבעל גאר קעך על שהם מתלוצצים מן הבעל שם בפני בנו, עד שהיכה אותם הכה ופצוע ודחפם מביתו.
וחרה להם מאוד, ורצו לבקש משפט על המכה אותם. ונתיישבו לילך אל הבעל הבית שלהם, שהניחו שם החבילות שלהם, להתייעץ עימו איך להשיג משפט על הנ"ל.
ובאו וסיפרו לו שבעל הגאר קעך היכה אותם מאוד. ושאל להם: "למה?" וסיפרו לו שדיברו על הבעל שם. השיב להם: "בוודאי אינו ישר להכות בני אדם, אבל אתם לא עשיתם נכונה כלל שדיברתם על הבעל שם, כי הבעל שם חשוב כאן מאוד".
וראו שאין בו ממש, וגם הוא בטעות, והלכו ממנו אל הפקיד (והפקיד היה עכו"ם) וסיפרו לו המעשה שהיכו אותם. שאל: "על מה?" השיבו שדיברו על הבעל שם, והיכה אותם הפקיד הכה ופצוע ודחפם מביתו.

-

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...