יום ראשון, 7 באוגוסט 2011

ישיבת רבינו בפקיעין

ברוך השם יש ישיבה של רבינו בפקיעין - בצד השני של העיר שבו נמצא המערה שרשב"י ובנו החביאו ולמדו שם י"ג שנה. הרבה מהבחורים מאמינים ואוהבים מאד נ נח נחמ נחמן מאומן, והממונה עליהם אינו הולך בכבוד וגאוה. והם משתדלים לקיים הדרך שנתן לנו רבינו, חצות והתבודדות וכו'. ולאחרונה כמה מהבחורים התחזקו בלימוד לקוטי הלכות עד שהיו לומדים -בפה מלא- בין 100-160 דפים ליום - בין 10-16 שעות ברציפות כמעט בלי הפסקה!
שהש"י ישמור אותם יחזק אותם, ושכולנו נזכו ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל תורתו של רבינו נ נח נחמ נחמן מאומן.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...