יום שישי, 19 באוגוסט 2011

פרשת השבוע - עקב

פרשת עקב (דברים ט:כג) ובשלח ה' אתכם מקדש ברנע לאמר עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם ותמרו את פי ה' אלהיכם ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקלו, 'את פי' בגימטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.


והנה להלן בפרשה מדבר על עדת קרח שחלקו על משה רבינו כתוב 'פצתה הארץ את פיה' שבכלל האותיות יש שם של המלאך הנזכר בפתק הקדוש שהוא המלאך הממונה על תקיעת שופר, פצפצי"ה, ויש את האותיות תר"ת שבספרים הקדושים זה, תקיעה תרועה תקיעה! {ונשאר רק האותיות הא הא, והמשכיל יבין!}. ובאותיות הארץ את פיה, יש פעמים נ נח נחמ נחמן מאומן – ץאת, אתפי.

אין תגובות: