יום שני, 29 באוגוסט 2011

תהלים סח: אמר ה' מבשן אשיב

הפסוק הזה מפורסם שהוא הבטחה שיש תקוה ותחיה אפילו להנשמות הכי מושלחים. וכמו שאיתא במדרש שכאשר הרומנים כבשו את ארץ ישראל ושמו מאות ילדים על ספינה וכוונתם היה לעשות עמהם תואבות, והילדים בחרו להפיל את עצמם לים, וסמכו עצמם על מקרא זו, שאפילו בעמקי הים השי"ת יחזיר אותם אליו, כמו שכתוב אשיב ממצולות ים.

והנה בש"ן, זה ר"ת נחמן בן שמחה, זה רבינו רבי נחמן מברסלב, נ נח נחמ נחמן מאומן. אשי"ב, זה ר"ת ישראל בר (בן) אייזיק שלמה, זה סבא ישראל שקבל הפתק הקדוש מרבינו.


ויעו' עוד בתהלים סט: אשר לא גזלתי א"ז אשיב, ואכמ"ל.

תגובה 1:

NaaNaach אמר/ה...

אמרתי הדברים לאלף סמך, והוא אמר לי שאשי"ב זה ראשי תיבות, אין שום יאוש בעולם, וזה ממש עולה בד אחד עם מה שכתבנו בס"ד

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...