יום שישי, 26 באוגוסט 2011

נ נח בפרשת השבוע

בפרשת ראה (דברים טו:ח, טו:יא) פתח תפתח את ידך, פתח כתוב חסר, פתח עם הג' אותיות בגימטריא נ נח נחמ נחמן מאומן. גם הר"ת של פ'תח ת'פתח א'ת י'דך, בגימטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.

אין תגובות: