יום שישי, 26 באוגוסט 2011

נ נח בפרשת השבוע

בפרשת ראה (דברים טו:ח, טו:יא) פתח תפתח את ידך, פתח כתוב חסר, פתח עם הג' אותיות בגימטריא נ נח נחמ נחמן מאומן. גם הר"ת של פ'תח ת'פתח א'ת י'דך, בגימטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...